ขั้นตอนการสมัครบัญชีอินเตอร์เน็ต

เข้าไปที่ http://www.rmuti.ac.th/network/services/regis/index.php แล้วทำตามขั้นตอน

 

 

ต้องเลือกเป็นสกลนคร