บริการห้องชมสื่อ

เร็วๆนี้ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญใช้บริการห้องชมสื่อวิดีทัศน์ ห้องใหม่ใหญ่กว่าเดิม พร้อมระบบ3D ระบบเสียง 7.2