สัปดาห์ห้องสมุด

 

ขอเชิญนักศึกษา วิทยาเขตสกลนคร ทุกระดับชั้น ที่มีใจรักในการร้องเพลงลูกทุ่ง ร่วมเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "Library Singing Contest" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบสมัคร ได้ที่ แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เคาน์เตอร์ให้บริการ ชั้น 1 ห้องสมุด